Mietteitä mielenterveydestä…

Parin viikon kuluttua, 10.10.2022, vietetään maailman Mielenterveyspäivää. Tärkeän teemapäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta mielenterveydestä ja siihen liittyvistä asioista. Klubitalon toiminnoissakin teemapäivä varmasti huomioidaan. Usein mielenterveydestä puhutaan vasta kun se järkkyy tai elämässä on vaikeuksia. Hyvinvoinnin kannalta mielenterveys on kuitenkin keskeinen voimavara, jota kannattaa aktiivisesti vaalia. Mitä mielenterveys oikeastaan on? Se on kykyä tunnistaa omat voimavaransa,…