Kotilo ry työpaikkana

Kotilo ry:n henkilöstöön kuuluu yhteensä 30 moniammatillista osaajaa, joilla kaikilla on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen koulutus.

Henkilökunta tukee, ohjaa ja auttaa kuntoutujia/asiakkaita eri vuorokauden aikoina. Toiminnallemme on selkeä, yhteisesti sovittu suunta, johon koko henkilöstö sitoutuu. Työn tekeminen asiakkaiden hyväksi on meidän kaikkien yhteinen asia.

Henkilöstörakenne

Kotilossa työskentelee sosiaali- ja terveysalan eri ammattilaisia; sairaanhoitajia, lähihoitajia, mielenterveyshoitajia ja sosionomeja, joilla on hoitotyön syventävää osaamista eri osa-alueilta. Lisäksi henkilökunnastamme löytyy keittiö- ja siisteysalan ammattilaisia.

Työpaikkana 1

Työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan määrällisesti hyvin mitoitetulla ja riittävästi koulutetulla henkilöstöresurssilla. Vuosiloman sijaisia palkataan niin, ettei vajaamiehitystä ilmene. Työkierto on mahdollista työntekijöiden halukkuuden mukaan. Työvuorosuunnittelussa huomioidaan henkilöstön yksilöllisiä toiveita mahdollisuuksien mukaan. Työntekijöiden palaute työvuorosuunnittelusta on hyvää. Työntekijöiden jaksaminen ja viihtyminen on tärkeää, henkilökunnalla on käytössä laajat henkilöstöedut.

Tarvittavat vartiointipalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksiköissä on kameravalvonta. Turvallisuusohjeet päivitetään säännöllisesti. Henkilöstö osallistuu tarpeenmukaisiin turvallisuuskoulutuksiin.

Riskien arviointi tehdään säännöllisesti. Näiden avulla muodostetaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista.

Henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan sisäisillä sekä ulkoisilla koulutuksilla vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä tässä tehdään erityisesti Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, SPR:n ja pelastuslaitoksen kanssa.