Kotilo ry työpaikkana

Kotilo ry:n henkilöstöön kuuluu yhteensä 30 moniammatillista osaajaa, joilla kaikilla on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen koulutus.

Henkilökunta tukee, ohjaa ja auttaa kuntoutujia/asiakkaita eri vuorokauden aikoina. Toiminnallemme on selkeä, yhteisesti sovittu suunta, johon koko henkilöstö sitoutuu. Työn tekeminen asiakkaiden hyväksi on meidän kaikkien yhteinen asia.

Henkilöstörakenne ja ammattitutkinnot

 • Toiminnanjohtaja: Pirjo Hartikainen, TtM, sh, psyk.sh, th (AMK), AmO.
 • Palvelupäällikkö: Jarkko Venäläinen, sh (AMK), johtamiskoulutusta.
 • Hoitotiimien tiimivastaavat: Tuija Huttunen, Nina Karppanen ja Heidi Kristersson. Heillä on sairaanhoitajan tutkinto, psykiatrian erikoistumisopintoja sekä johtamiskoulutusta.
 • Hoitotiimien ohjaajien ammattitutkinnot ovat: sairaanhoitaja, lähihoitaja, mielenterveyshoitaja ja sosionomi. Lisäksi heillä on erilaista mielenterveys- ja päihdekoulutusta.
 • Ryhmätoiminnan ohjaajat: Sinikka Sihvonen, lähihoitaja (kuntoutus), Maija Haapio, lähihoitaja, artesaani ja ravintolakokki
 • Emäntä: Arja Friberg, ravintolakokki
 • Keittäjä: Anita Leinonen, ravintolakokki
 • Siistijä/hoitoapulainen: Jaana Levänen, laitoshuoltajan ammattitutkinto
 • Klubitalonjohtaja: Arto Järveläinen, sosionomi. Hänen lisäkseen klubitalossa työskentelee 2 ohjaajaa.
Työpaikkana 1

Työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan määrällisesti hyvin mitoitetulla ja riittävästi koulutetulla henkilöstöresurssilla. Vuosiloman sijaisia palkataan niin, ettei vajaamiehitystä ilmene. Työkierto on mahdollista työntekijöiden halukkuuden mukaan. Työvuorosuunnittelussa huomioidaan henkilöstön yksilöllisiä toiveita mahdollisuuksien mukaan. Työntekijöiden palaute työvuorosuunnittelusta on hyvää.

 • TYHY-toiminta on Kotilo ry:ssä aktiivista ja henkilöstön tarpeista lähtevää. Johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet toiminnan kehittämiseen ja työterveyshuolto antaa asiantuntija-apua.
 • Tiimivastaavien ja tiimien kokoukset pidetään kerran kuukaudessa ja työpaikkakokoukset tarvittaessa.
 • Työnohjauksia järjestetään noin kerran kuukaudessa.
 • Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa.

Henkilöstöetuja ovat mm. laajennettu tapaturmavakuutus, ravintoetu, korotettu pukupesuraha, työliivit, ePassi, virkistyspäivät 2 x vuodessa, joululahjaraha ja auton lämmityspaikat.

Tarvittavat vartiointipalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksiköissä on kameravalvonta. Turvallisuusohjeet päivitetään säännöllisesti. Henkilöstö osallistuu tarpeenmukaisiin turvallisuuskoulutuksiin.

Riskien arviointi tehdään säännöllisesti. Näiden avulla muodostetaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista.

Työterveyshuollon lakisääteiset palvelut henkilökunnalle ostetaan Terveystalolta. Työnantaja kustantaa työntekijöilleen ne rokotukset, joilla työntekijää suojataan työstä johtuvilta vaaroilta (Työterveyshuoltolaki 1383/2001).

Kotilo ry:n toimipisteet ovat henkilökunnan osalta savuttomia.Tupakointirajoitusten tavoitteena on suojella työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia.

Käytössämme on varhaisen tuen ja puheeksi oton malli ja päihdeohjelma. Tavoitteena on tarttua ongelmiin, jotka uhkaavat työkykyä.

Sairauspoissaoloja on ollut vähän.

Henkilöstölle tehdään vuosittain työviihtyvyyskysely.

Henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan sisäisillä sekä ulkoisilla koulutuksilla vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä tässä tehdään erityisesti Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, SPR:n ja pelastuslaitoksen kanssa. Koulutuspäiviä kertyy vuosittain keskimäärin 3 työpäivää / työntekijä.