Kotilo ry työpaikkana

Kotilo ry:n henkilöstöön kuuluu yhteensä 34 moniammatillista osaajaa, joilla kaikilla on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen koulutus.

Henkilökunta tukee, ohjaa ja auttaa asukkaita/kuntoutujia/asiakkaita eri vuorokauden aikoina. Toiminnallemme on selkeä, yhteisesti sovittu suunta, johon koko henkilöstö sitoutuu. Työn tekeminen asiakkaiden hyväksi on meidän kaikkien yhteinen asia.

Henkilöstörakenne ja ammattitutkinnot

 • Toiminnanjohtaja: Pirjo Hartikainen, TtM, sh, psyk.sh, th (AMK), ammatillinen opettaja.
 • Palvelupäällikkö: Jarkko Venäläinen, sairaanhoitaja (AMK), myös keittiö-, siivous- ja ryhmätoiminnan tiimivastaava.
 • Hoitotiimien tiimivastaavat: Tuija Huttunen, Nina Karppanen ja Heidi Kristersson. Heillä on psykiatrian erikoissairaanhoitajan tai sairaanhoitajan tutkinto sekä esimieskoulutusta.
 • Hoitotiimien ohjaajien ammattitutkinnot jakautuivat seuraavasti: 8 sairaanhoitajaa, 8 lähihoitajaa, 2 mielenterveyshoitaja ja 1 sosionomi.
 • Ryhmätoiminnan ohjaajat: Auli Jääskeläinen sh (AMK), liikunnan ammattitutkinto, artesaani ja Sinikka Sihvonen, lähihoitaja (kuntoutus).
 • Emäntä: Arja Friberg, ravintolakokki
 • Keittäjä: yksi kokoaikainen,
 • Siistijä/hoitoapulainen: Jaana Levänen 
 • Klubitalonjohtaja: Arto Järveläinen, sosionomi. Hänen lisäkseen klubitalossa työskentelee 3 ohjaajaa, joista kaksi on sosionomia ja yksi lähihoitaja.
Työpaikkana 1

Työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan määrällisesti hyvin mitoitetulla ja riittävästi koulutetulla henkilöstöresurssilla. Vuosiloman sijaisia palkataan niin, ettei vajaamiehitystä ilmene. Työkierto on mahdollista työntekijöiden halukkuuden mukaan. Työvuorosuunnittelussa huomioidaan henkilöstön yksilölisiä toiveita mahdollisuuksien mukaan. Työntekijöiden palaute työvuorosuunnittelusta on hyvää.

 • TYHY-toiminta on Kotilo ry:ssä aktiivista ja henkilöstön tarpeista lähtevää. Johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet toiminnan kehittämiseen ja työterveyshuolto antaa asiantuntija-apua.
 • Työpaikkakokoukset ja tiimivastaavien kokoukset pidetään joka kuukausi ja vastaavasti kukin tiimi kokoontuu myös kerran kuukaudessa.
 • Työnohjauksia järjestetään kerran kuukaudessa: tiimien, klubitalon ja Erkkerin työnohjaukset tiimeittäin, tiimivastaavien työnohjaukset ryhmäohjauksena ja toiminnanjohtajan sekä palvelupäällikön yksilötyönohjauksena. Työnohjaajan palvelut hoitaa Psykologipalvelut Kupiainen.
 • Kehitys- ja arviointikeskustelut käydään tiimien vastaavien, toiminnanjohtajan ja työntekijöiden välillä kerran vuodessa.

Työsuojelun toimintaohjelma sisältää em. toimintojen lisäksi myös henkilöstön vapaavalintaisia kuntoilu-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoja.

Henkilöstöetuja ovat mm. laajennettu tapaturmavakuutus, joka kattaa myös vapaa-ajan tapaturmat, ateriaetu, korotettu pukupesuraha, työliivit halukkaille, Smartum-liikuntasetelit, virkistyspäivät 2 x vuodessa, joululahjaraha ja auton lämmityspaikat kaikissa toimipisteissä.

Turvavalvonta- ja päivystyspalvelut ostetaan Savonlinnan Vartiointipalvelu Oy:ltä. Tallentavia turvakameroita on Neitsytkadun toimipisteessä 12 kpl ja Erikassa 2 kpl. Turvaohjeet pidetään ajan tasalla ja jokaisen työntekijän vastuulla on niitä myös aktiivisesti kerrata. Henkilöstölle järjestetään alkusammutuksen teoriakoulutus, käytännön harjoittelu ja turvakävely. Työpaikalla järjestetään vuosittain koulutusta uhkatilanteiden hallinnasta.

Riskien arviointi tehdään pääosin kahden vuoden välein ja psykososiaalisten riskien arviointi vuosittain. Lisäksi Kotilo ry:llä on oma seurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan kuukausittain työympäristön ja laitteiden riskimahdollisuuksia. Näiden avulla muodostetaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. Tulokset käsitellään työsuojelutoimikunnassa, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Työterveyshuollon lakisääteiset palvelut henkilökunnalle ostetaan Terveystalolta. Työnantaja kustantaa työntekijöilleen ne rokotukset, joilla työntekijää suojataan työstä johtuvilta vaaroilta (Työterveyshuoltolaki 1383/2001).

Kotilo ry:n toimipisteet ovat henkilökunnan osalta savuttomia.Tupakointirajoitusten tavoitteena on suojella työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia.

Käytössämme on varhaisen tuen ja puheeksi oton malli ja päihdeohjelma. Tavoitteena on tarttua ongelmiin, jotka uhkaavat työkykyä.

Sairauspoissaoloja on ollut vähän.

Henkilöstölle tehdään vuosittain työviihtyvyyskysely.

Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään sekä sisäisillä että ulkoisilla koulutuksilla.Kotilo ry:n omaa koulutusta järjestetään räätälöidysti tarpeiden mukaan. Yhteistyötä tässä tehdään erityisesti Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, SPR:n ja pelastuslaitoksen kanssa. Koulutuspäiviä kertyy vuosittain keskimäärin 3 työpäivää/työntekijä.