Turvallinen kotilo, mutta avoinna maailmalle

Kotilo ry on yli 30 vuotta toiminut savonlinnalainen yhdistys, jonka päätarkoituksena on mielenterveyskuntoutuksen ja asumispalvelujen tuottaminen talousalueen mielenterveyskuntoutujille. Kotilo ry:llä on Neitsytkadun toimipisteessään 28 tehostetun valvonnan palveluasumis- ja kuntoutumispaikkaa ja Erikan toimipisteessä 9 palveluasumisen asumispaikkaa mielenterveyskuntoutujille.

  • Kotilo ry:n toimintaa ohjaavat perusarvot: yhteisöllisyys, avoimuus, toinen toisensa kunnioittaminen ja ammatillisuus.
  • Yhdistyksen toiminta rahoitetaan kuntoutujien kotikuntien maksamilla palvelumaksuilla. Kuntoutujat maksavat vuokran, ateriat ja lääkkeet.
  • Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi yksityishenkilöt ja yhteisöt. Jäseniltä peritään 15 euron vuotuinen jäsenmaksu, ainaisjäsenyyden ollessa 100 €. Yhteisöt voivat liittyä yhdistykseen kannatusjäseniksi maksamalla 150 €:n vuosimaksun.
Kotilo ry 1

Toimintaa tukevat yhteistyötahot

Itä-Savon sairaanhoitopiiri (SOSTERI), Savonlinnan seurakunta, Linnalan Setlementti ry ja Savolaiset Selviytyjät ry ym. alueen yhteisöt tekevät  yhteistyötä Kotilon kanssa.

Kuntoutujat käyttävät Itä-Savon sairaanhoitopiirin perus- ja erikoissairaanhoidon palveluja, jotka vastaavat hyvin asukkaiden tutkimus- ja hoitotarpeita. SOSTERI toimii osa-rahoittajana Klubitalotoiminnassa.

Merkittävä yhteistyökumppani on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka Veikkauksen tuotoilla rahoittaa Klubitalotoimintaa ja Nuorten tukiprojektia.

Kotilo ry 2
Kotilo ry 3

Opiskelijayhteistyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Ammattiopisto SAMIedun kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa ajantasaista tietoa hoitoalalta. Kotilo ry:n kaikissa toimipisteissä on sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Myös kansainvälisiä opiskelijoita on ollut mm Espanjasta, Puolasta, Portugalista ja USA:sta.

Yhdistyksen toimintaan voi tutustua sovitusti myös tutustumiskäynneillä.

Kotilo ry on mukana erilaisissa ajankohtaisissa kehityshankkeissa ja tarjoaa opiskelijoille toiminnan kehittämisessä tarpeellisia opinnäytetyön aiheita.