Omaisyhteistyö 1

Omaisyhteistyö

Omainen, olet tärkeä voimavara sekä kuntoutujalle että meille työntekijöille.

Pyrimme motivoimaan kuntoutujaa siihen, että hänen omaisensa tai läheisensä saisivat osallistua kuntoutumisprosessiin. Omaisten osallistuminen on merkittävä osa hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta. Yhteistyö parantaa hoidon vaikuttavuutta ja kuntoutujan sekä omaisen kokemuksia hoidon laadusta.

Omaohjaaja pitää kuntoutujan luvalla yhteyttä omaiseen. Myös omainen voi olla yhteydessä työntekijöihimme. Yhteyttä voidaan pitää puhelimitse, tapaamalla, sähköpostilla tai videoyhteydellä.

Kuntoutuja laatii yhdessä omaohjaajansa kanssa henkilökohtaisen kuntoutumissuunnitelmansa ja arvioi sitä säännöllisesti. Kuntoutujan suostumuksella myös omainen voi olla mukana kuntoutumissuunnitelman tekemisessä ja verkostokokouksissa. Hoitoratkaisut ovat aina yksilöllisiä ja vaativat kuntoutujan tuntemusta, missä omaisen osallisuus on tärkeä voimavara.

Omaisella on mahdollisuus vierailla läheisensä luona toiveiden mukaan.

Omaisena olet myös tervetullut erilaisiin tapahtumiimme kuten pihajuhliin, retkille tai vaikka talkoisiin. Tapahtumiin lähetämme kutsun erikseen.

Toiminnastamme voit antaa suullista tai kirjallista palautetta. Kaikki palautteet käsitellään työntekijäpalavereissa ja johtoryhmässä.