Green Care mielenterveyskuntoutuksessa : ohjaajien haastatteluihin pohjautuvat hyvät käytänteet

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024052515679

Ryhmämuotoisen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koetut vaikutukset mielenterveyskuntoutujan toimintakyvyssä: kyselytutkimus toimintaan osallistuneille ja heidän omahoitajilleen

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060217386

Kotilosta omaan kotiin – Tuetun asumisen palvelupolku

https://www.theseus.fi/handle/10024/750381

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta mielenterveyskuntoutujien kuntoutumisen tukemisessa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta mielenterveyskuntoutujien kuntoutumisen tukemisessa

Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU) -hankkeen julkaisu ”Tutun lempeä tuuppaus”, jossa Kotiloa koskevat artikkelit sivuilla 33 ja 42.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/499481/URNISBN9789523443372.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Vanhuspsykiatrisen kuntoutuksen kehittäminen Kotilo ry:ssä

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/338550/Heidi_Kristersson.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Eläinavusteiset menetelmät mielenterveyskuntoutuksessa

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97321/opna.pdf?sequence=1

Hoivafarmi – luonto ja maaseutu osaksi hoiva- ja kuntoutustyötä

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/hoivafarmi/

Toimintakyvyn mittaaminen Hoivafarmi – hankkeessa

https://slideplayer.fi/slide/5585323/

Luontohoivan asiakasvaikutukset

http://www.theseus.fi/handle/10024/79918

Kuntoutujan polku palvelukodista farmille

https://uasjournal.fi/tutkimus-innovaatiot/kuntoutujan-polku-palvelukodista-farmille/

Mielenterveyskuntoutujat saavat Tuhkulan hoivafarmilla halauksen ja tekemistä: ”Päivän päätyttyä ollaan onnellisia”

https://www.is.fi/terveys/art-2000005318317.html

Kotilo ry on otettu saamastaan Yhteiskunnallinen yritys -merkistä — tunnustus auttaa jatkossakin pitämään asiakkaiden puolia

https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/3cb4b7d9-843e-4604-9d22-ef629d96eb82

Kotilo ry:lle Yhteis­kunnallinen yritys -merkki

https://savonmaa.fi/articles/article/kotilo-rylle-yhteiskunnallinen-yritys-merkki