Tuettu asuminen 1

Kotilon tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen elämä omassa kodissa. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistymistä ja arjen hallintaa sekä huomioida itsenäisen asumisen ongelmatilanteet ja puuttua niihin mahdollisimman nopeasti.

Tuettu asuminen käsittää säännöllistä, yksilölliseen kuntoutumissuunnitelmaan perustuvaa voimavarakeskeistä toimintaa. Ohjauksen keinoin kuntoutujaa kannustetaan/ autetaan selviytymään arkielämän asioissa omatoimisesti ja ottamaan vastuu omasta elämästään sekä tuetaan sairauden aiheuttamien oireiden tunnistamisessa / hallinnassa.

Asiakkaan sosiaalisia suhteita, harrastuksia ja mukavaa tekemistä harjoitellaan, luodaan ja ylläpidetään osallistumalla Kotilon ryhmätoimintaan ja LinnaKlubin vertaistukiryhmiin sovitusti. Lisäksi kannustetaan yhteydenpitoon etäyhteydellä (mm. puhelin, WhatsApp, Facebook). Asiakkailla on mahdollisuus käydä myös ruokailemassa Palvelu- /Kuntoutuskoti Kotilossa. Asiakas saa tarvittaessa yhteyden Kotilon päivystykseen aina (24/7).

Asiakasta kannustetaan hakeutumaan omien voimavarojensa mukaiseen opiskelu- tai työpaikkaan. Asiakasta autetaan tarvittaessa mahdollisten hakemuksien ja etuuksien hakemisessa.

Asiakkaalla on kaksi omaa ohjaajaa, jotka vastaavat kotikäynneistä ja niiden sisällöistä. Asiakkaan tietoja ylläpidetään asiakastietojärjestelmässä. Kotikäynnit tehdään Savonlinnan keskikaupungin alueella erillisen sopimuksen mukaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16 välillä. Ohjaajan apu voi olla määräaikaista tai jatkuvaa.