Kotilo ry:n hallitus 2019

Varsinaiset jäsenet
 varajäsenet
Leena Uosukainen, puheenjohtaja
Matti Mäkelä, varapuheenjohtaja
Helvi Aira
Hannu Fyhr
Aulikki Tikkanen
Juha Räisänen
 

Mirja Holappa
Seija Puputti
Kati Värtinen

 

Henkilöstön edustus

Raimo Westerberg Heidi Kristersson