Kotilo ry:n hallitus 2019

Varsinaiset jäsenet
 varajäsenet
Leena Uosukainen, puheenjohtaja
Aulikki Tikkanen, varapuheenjohtaja
Helvi Aira
Hannu Fyhr

Juha Räisänen

Mirja Holappa

Seija Puputti
Kati Värtinen

Henkilöstön edustus

Raimo Westerberg Heidi Kristersson