Kotilo ry:n hallitus 2021

Varsinaiset jäsenet
 varajäsenet
Leena Uosukainen, puheenjohtaja
Aulikki Tikkanen, varapuheenjohtaja
Helvi Aira
Hannu Fyhr

Juha Räisänen

Mirja Holappa

Liisa Huittinen

Seija Puputti
Kati Värtinen

Henkilöstön edustus

Jukka JärvenpääMeri Härkönen