Kotilo ry:n hallitus 2024

Varsinaiset jäsenet
 varajäsenet
Leena Uosukainen, puheenjohtaja

Aulikki Tikkanen, varapuheenjohtaja

Tarja Turtiainen

Hannu Fyhr

Juha Räisänen

Seija Puputti

Mirja Holappa

Liisa Huittinen

Pia Karttunen

Henkilöstön edustus

Maria Silvennoinen Pekka Heikkinen