Kotilo ry:n hallitus 2022

Varsinaiset jäsenet
 varajäsenet
Leena Uosukainen, puheenjohtaja
Aulikki Tikkanen, varapuheenjohtaja
Tarja Turtiainen
Hannu Fyhr

Juha Räisänen

Mirja Holappa

Liisa Huittinen

Seija Puputti

Henkilöstön edustus

Meri Härkönen Arja Friberg