Kotilo ry:n hallitus 2021

Varsinaiset jäsenet
 varajäsenet
Leena Uosukainen, puheenjohtaja
Aulikki Tikkanen, varapuheenjohtaja
Helvi Aira
Hannu Fyhr

Juha Räisänen

Mirja Holappa

Liisa Huittinen

Seija Puputti
Kati Värtinen

Henkilöstön edustus

Jukka Järvenpää Meri Härkönen