Kotilo ry:n hallitus 2023

Varsinaiset jäsenet
 varajäsenet
Leena Uosukainen, puheenjohtaja
Aulikki Tikkanen, varapuheenjohtaja
Tarja Turtiainen
Hannu Fyhr

Juha Räisänen

Seija Puputti

Liisa Huittinen

Pia Karttunen

Mirja Holappa

Henkilöstön edustus

Arja Friberg Maria Silvennoinen