Kannustustöistä varmuutta

Kannustustöiden tavoitteena on tukea kuntoutujan kokonaisvointia (mm. arjen hallinta, sairauden oireiden hallinta). Kannustustöiden tarpeellisuus arvioidaan yksilöllisesti jokaisen kuntoutujan kohdalla kuntoutumissuunnitelmaa laadittaessa. Kuntoutujan kanssa voidaan tehdä yksilöllisiä sopimuksia kannustustöiden kokonaisuuksista, mikäli se on kuntoutumisen kannalta tärkeää. Kannustustöistä suoriutuminen toimii myös hyvänä mittarina arvioitaessa ulkopuolisen työtoiminnan mahdollisuutta tai tarpeellisuutta.

Kannustustöiden tarpeenmukainen ohjaaminen kuuluu jokaisen työntekijämme vastuulle ja on osa perustehtävää. Ohjatessa muistamme, että jokainen kuntoutuja on yksilö, joka suoriutuu kannustustyöstään omien käytettävissä olevien voimavarojensa mukaisesti.

Kannustustyöstä saa pienen korvauksen tehdyltä kannustustyötunnilta.

Kannustustyö voi liittyä kodin puhtauteen, keittiöaskareisiin, puutarhan- tai nurmialueen hoitoon, GreenCare-työhön, lumitöihin, hiekoitukseen, pieniin kunnossapitotöihin tms. erikseen sovittuun kannustustyöhön tai kannustustyökokonaisuuteen.
Kuntouttava kannustustyö 4

Asukkaiden mielipiteitä

Ihan hyviä hommia on. – Jari

Kannustustöistä saa hyvää virikettä. – Merja

Minusta on kiva, että on tekemistä, kun muuten jäisi vain punkan pohjalle makaamaan. – Jani