Ryhmätoiminta 1

Tavoitteellista ja räätälöityä kuntoutusta

Kuntouttava ryhmätoiminta on asukkaan tarpeiden mukaisesti räätälöityä, tavoitteellista toimintaa. Tavoitteena on asukkaan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittyminen. Suunnittelussa otetaan huomioon yksilön haasteet ja vahvuudet. Henkilökohtaista ohjausta järjestetään tarvittaessa.

Ryhmätoiminnan toimisto sijaitsee Neitsytkatu 1:ssä, katutasossa, jossa toimintaa suunnttellaan ja ryhmätoimintapalaverit järjestetään. Ryhmätoimintoja järjestetään pääsääntöisesti Neitsytkadun ruokasalissa, kerrosten yhteisöissä, piha-alueella sekä tarpeen mukaan talon ulkopuolisissa tiloissa.

Toiminnasta vastaavat ohjaajamme Sinikka ja Maija. Kahden työntekijän työryhmä mahdollistaa monipuolisen (esim. yksilöohjaukset ja eriyttäminen) toiminnan. Ryhmätoiminnan ohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti päivävuorossa.

Ryhmätoimintaa järjestetään arkisin Kotilossa ja Erikassa.

Kiinteä ryhmäjako helpottaa ryhmäytymistä ja luo kuntoutujalle arkea rytmittävän rutiinin. Ryhmistä tiedotetaan viikko-ohjelmalla, joka jaetaan perjantaisin jokaiseen tiimiin. Tiimien ohjaajat käyvät viikko-ohjelman läpi oman kerroksensa yhteisökokouksessa sunnuntaisin. Ajoittain ryhmien kokoonpanoa muokataan toiminnan luonteesta johtuen (esim. kädentaitoryhmä). Näistä muutoksista tiedotetaan viikko-ohjelmassa. Toiminnoissa otetaan huomioon vuodenajan kierto ja erilaiset juhlapäivät.

Ryhmätoimintapalaveri pidetään uuden asukkaan oltua Kotilossa n. 2 viikkoa. Asukas tutustuu erilaisiin toimintoihin, ennen ryhmiin sitoutumista. Pyrkimys on, että jokaisella asukkaalla olisi arjessa jotakin toimintaa päivittäisten toimintojen lisäksi, tukien kuntoutumissuunnitelman tavoitteita. Pitempiaikaisten asukkaiden kohdalla palaverit pidetään vähintään puolivuosittain ja aina tarpeen mukaan. Asukas pääsee palavereissa kertomaan mieltymyksistään ja saa näin vaikuttamisen kokemuksen, tämä lisää sitoutumista ryhmiin.

Kun ryhmätoiminnoista on sovittu yhdessä asukkaan kanssa, voidaan asukasta myös vastuuttaa osallistumiseen. Palaverissa asukkaan oma-ohjaaja kertoo näkemyksensä siitä, millainen toiminta edistäisi asukkaan kuntoutumista. Asukkaita rohkaistaan ottamaan mieltään askarruttavia ryhmätoimintaa koskevia asioita puheeksi myös palavereiden välillä. Mielenkiintokartoituksia tehdään asukkaille kerran vuodessa (uudelle asukkaalle Ryhmätoiminta-palaverin yhteydessä) ja kartoituksessa esiin nousseisiin toiveisiin pyritään vastaamaan.

Toiminnan tavoite on, että jokainen asukas saa tasolleen sopivaa, aikuismaista ja riittävän haastavaa tekemistä, josta syntyy onnistumisen kokemuksia.

Toiminnalliset ja luovat menetelmät (kirjoittaminen, kuvataide, musiikki, käsityöt yms.)

  • pitävät yllä asukkaan hienomotorisia taitoja sekä luku- ja kirjoitustaitoa
  • tarjoavat turvallisen ympäristön, jossa kokea ja ilmaista tunteita, mielialoja ja mielikuvia, joiden sanoittaminen voi olla asukkaalle vaikeaa.

Liikunnalliset menetelmät (voimistelu, kävely, erilaiset liikunnalliset pelit yms.)

  • ylläpitävät ja parantavat asukkaan lihaskuntoa, ehkäisevät näin mm. kaatumisia
  • lisäävät kehon hahmottamisen kautta kehonhallintaa
  • vahvistavat yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja (oman vuoron odottaminen, toisten huomioon ottaminen)

Pienetkin liikuntakokemukset rakentavat itsetuntoa, parantavat mielialaa ja lisäävät toiveikkuutta. Pyrimme viemään toimintaa myös Kotilon ulkopuolelle (näyttelyt, konsertit, teatterit, retket). Ohjaajan ja muun ryhmän mukana ujommankin asukkaan on helppo lähteä talon ulkopuolisiin tapahtumiin.

Kotilossa käy monenlaisia vierailijoita kertomassa työstään tai harrastuksestaan (esim. erävalvoja, tanssijoita, taikuri, yms.). Kerran kuukaudessa Neitsytkadulla vierailevat myös koirakaverit Savonlinnan Kennelkerhosta.