Työpajat tukemassa kuntoutumista

Ulkopuolisen työtoiminnan mahdollisuus ja tarpeellisuus arvioidaan yksilöllisesti jokaisen kuntoutujan kohdalla kuntoutumissuunnitelmaa laadittaessa ja arvioitaessa.

Ulkopuolisessa työtoiminnassa Kotilo ry:n yhteistyökumppani on Savonlinnan kaupungin ylläpitämät työpajat. Savonlinnan kaupungilla on kaksi työpajaa, Nuorisoverstas ja Työpaja Telakka, jotka järjestävät kuntouttavaa ja valmentavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää työllistymistä.

Työpaja Telakka tarjoaa asiakkaille kuntouttavaa ja valmentavaa päivä- ja työtoimintaa, mikä edistää heidän työ- ja toimintakykyjään, elämänhallintataitojaan, parantaa heidän työllistymistään sekä osallistumistaan yhteiskunnalliseen toimintaan.

Työpaja työllistää erilaisin sopimuksin työ- ja toimintakyvyltään heikentyneitä, osatyökykyisiä työnhakijoita, pitkäaikaistyöttömiä savonlinnalaisia sekä ulkopaikkakuntalaisia henkilöitä. Toimintaa järjestetään asiakaskohtaisesti sosiaalihuollon, vammaispalvelun, kehitysvammahuollon sekä kuntouttavan työtoiminnan perustein. Asiakkaat ohjautuvat palveluihin edellä mainittujen palvelujen kautta.

Lisätietoa Savonlinnan kaupungin verkkosivustolla