Työpajat tukemassa kuntoutumista

Ulkopuolisen työtoiminnan mahdollisuus ja tarpeellisuus arvioidaan yksilöllisesti jokaisen kuntoutujan kohdalla kuntoutumissuunnitelmaa laadittaessa ja arvioitaessa.

Ulkopuolisessa työtoiminnassa Kotilo ry:n yhteistyökumppani on Savonlinnan kaupungin ylläpitämät työpajat Nuorisoverstas ja Työpaja Telakka. Työpajat järjestävät kuntouttavaa ja valmentavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää työllistymistä.

Työpaja Telakka tarjoaa asiakkaille kuntouttavaa ja valmentavaa päivä- ja työtoimintaa, mikä edistää työ- ja toimintakykyä, elämänhallintataitoja, parantaa työllistymistä sekä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

Työpaja työllistää erilaisin sopimuksin työ- ja toimintakyvyltään heikentyneitä, osatyökykyisiä työnhakijoita, pitkäaikaistyöttömiä savonlinnalaisia sekä ulkopaikkakuntalaisia henkilöitä. Toimintaa järjestetään asiakaskohtaisesti sosiaalihuollon, vammaispalvelun, kehitysvammahuollon sekä kuntouttavan työtoiminnan perustein. Asiakkaat ohjautuvat palveluihin edellä mainittujen palvelujen kautta.

Lisätietoa Savonlinnan kaupungin verkkosivustolla