Yksilöllistä kuntoutusta

Jokaisella kuntoutujalla on oma-ohjaaja, joka suunnittelee yhdessä hänen kanssaan mielekkään ja toimivan arki kokonaisuuden, päivä- ja viikko-ohjelmineen. Toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin käytämme TUVA – mittaria.

Kuntoutustoiminnan perustekijöitä ovat:

 • yhteisöllisyys ja osallisuus
 • toiminnallisuus ja osallistuminen
 • tasapainoinen ravinto ja liikunta
 • asukaslähtöisyys
 • asumisyksiköissä toteutetaan terapeuttisen yhteisön periaatetta.
frame-image5
KOTILO_07122018_105-e1533637754109-700x500

Ryhmätoiminta

Kotilo ry järjestää kuntoutumista tukevia ryhmätoimintoja kuten askartelu- ja vapaa-ajan ja virkistys-toimintaa sekä työtoimintaa.

 • Askarrellaan, järjestetään tietokilpailuja, karaokea, bingoa, levyraateja ja kesällä pelataan erilaisia ulkopelejä.
 • Musiikkia eri muodoissaan.
 • Kirjastoauto pysähtyy viikoittain Neitsytkadun toimitilan kohdalla.
 • Lenkkeilyä, keilausta…
 • Mahdollisuus työskennellä keittiössä, siivouksessa, vaatehuollossa ja erilaisissa kiinteistön huoltotehtävissä.

Luontolähtöinen toiminta


Luontolähtöinen toiminta on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

 • Maatilan töistä kiinnostuneet kuntoutujat voivat osallistua maatilakäynteihin Tuhkulan tilalla Rantasalmella. Maatilalla tehdään ohjatusti erilaisia tilan töitä.
 • Neitsytkadun toimitalon ja Klubitalon pihapiirit tarjoavat terapeuttisen ympäristön, jossa on kuntoutujille mahdollisuus sekä puutarhanhoitoon että viihtyisään oleskeluun.
PC1300460
Kuntoutuminen 1

Kuntouttava kannustustyö


Kannustustöiden tavoitteena on tukea kuntoutujan kokonaisvointia (mm. arjen hallinta, sairauden oireiden hallinta). Kannustustöistä maksetaan pieni korvaus.

Kotilossa on mahdollista osallistua:

 • kodin puhtauden hoitoon
 • puutarhan ja nurmialueiden hoitoon
 • pienien kunnossapitotehtävien tekoon
 • kiinteistönhuoltotöihin, kuten lumitöiden tekemiseen.

Ulkopuolinen työtoiminta


Ulkopuolisen työtoiminnan mahdollisuus ja tarpeellisuus arvioidaan yksilöllisesti jokaisen kuntoutujan kohdalla kuntoutumissuunnitelmaa laadittaessa ja arvioitaessa.

Savonlinnan kaupungilla on kaksi työpajaa:

 • Nuorisoverstas
 • Työpaja Telakka
MG_6646-700x500
KOTILO_07122018_131-e1533637454499-700x500

Klubitalo Linnaklubi


Savonlinnan LinnaKlubi toimii mielenterveyskuntoutujien ja henkilökunnan tasavertaisena, kuntouttavana yhteisönä.

 • Toiminta on jäsenille maksutonta ja vapaaehtoista.
 • Jokainen osallistuu omien voimiensa ja kiinnostuksensa mukaan.
 • Klubitalolla jäsenten tavoitteena on luoda itselleen työpainotteinen päivä. Jäsenten panos työtehtävissä on merkittävä LinnaKlubin toiminnan kannalta.
 • Maanantaista torstaihin klo 16 asti arkemme koostuu työpainotteisesta päivästä. Perjantaina työpainotteisuus päättyy klo 13.
 • Klubitalo sijaitsee yhdistyksen omistamassa omakotitalossa lähellä Kotilo ry:n toimitiloja ja Keskussairaalaa.