Luontolähtöinen kuntoutuminen 7

Voimaa luonnosta

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Luontolähtöinen kuntoutuminen 8Luontolähtöinen kuntoutuminen

Terapeuttinen piha
Neitsytkadun piha soveltuu luontolähtöisten menetelmien käyttämiseen kuntoutumistoiminnassa. Pihapiiri tarjoaa terapeuttisen ympäristön, jossa on kuntoutujille mahdollisuus sekä puutarhanhoitoon että viihtyisään oleskeluun.

Kessilänmäen talli

Ohjaajamme talli sijaitsee Savonlinnan Silvolassa. Toiminta pohjautuu sosiaalipedagogiikkaan. Pienryhmässä harjoitellaan erilaisia taitoja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.